ATMEGA169PA-AU

Số lượng
Giá
1 - 4
33.047đ
5 - 9
32.315đ
10 - 49
31.579đ
> 50
30.845đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
ATMEGA169PA-AU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001480

Đơn giá : 33,048đ
1 : 33,047đ
5 : 32,315đ
10 : 31,579đ
50 : 30,845đ
. . .