6A

Nguồn 5V 6A

Đơn giá: 122.000đ

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Nguồn 5V 6A

Mã SP: TCT.000850

Đơn giá : 122,000đ
. .