60A

Nguồn 5V 40A

Đơn giá: 215.000đ

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Nguồn 5V 40A

Mã SP: TCT.000851

Đơn giá : 215,000đ
. .