2.4G

Bộ thu phát không dây 2.4G

Đơn giá: 17.500đ

Số lượng
Giá
1 - 4
17.499đ
5 - 9
17.349đ
10 - 49
17.198đ
> 50
17.046đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Bộ thu phát không dây 2.4G

Mã SP: TCT.001561

Đơn giá : 17,500đ
1 : 17,499đ
5 : 17,349đ
10 : 17,198đ
50 : 17,046đ
.