VSSOP

TXB0102DCUR Thương hiệu TI

Đơn giá: 8.019đ

Số lượng
Giá
1 - 4
8.018đ
5 - 9
7.841đ
10 - 49
7.663đ
> 50
7.484đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
TXB0102DCUR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001448

Đơn giá : 8,019đ
1 : 8,018đ
5 : 7,841đ
10 : 7,663đ
50 : 7,484đ
. . .