VQFN

Số lượng
Giá
1 - 4
74.843đ
5 - 9
73.181đ
10 - 49
71.518đ
> 50
69.854đ
TXS0108ERGYR Thương hiệu TI

Đơn giá: 17.496đ

Số lượng
Giá
1 - 4
17.495đ
5 - 9
17.107đ
10 - 49
16.718đ
> 50
16.330đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
ATMEGA32U4-MU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001474

Đơn giá : 74,844đ
1 : 74,843đ
5 : 73,181đ
10 : 71,518đ
50 : 69,854đ
. . .
TXS0108ERGYR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001451

Đơn giá : 17,496đ
1 : 17,495đ
5 : 17,107đ
10 : 16,718đ
50 : 16,330đ
. . .