TMS320F28335PGFA

TMS320F28335PGFA Thương hiệu TI

Đơn giá: 430.110đ

Số lượng
Giá
1 - 4
430.109đ
5 - 9
420.552đ
10 - 49
410.994đ
> 50
401.436đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
TMS320F28335PGFA Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001445

Đơn giá : 430,110đ
1 : 430,109đ
5 : 420,552đ
10 : 410,994đ
50 : 401,436đ
. . .