tản nhiệt

Số lượng
Giá
5 - 9
2.550đ
10 - 49
2.500đ
> 50
2.400đ
Tản nhôm 11*11*5.5

Đơn giá: 580đ

Số lượng
Giá
1 - 4
579đ
5 - 9
530đ
10 - 49
480đ
> 50
380đ
Tản nhôm 20*14*6

Đơn giá: 580đ

Số lượng
Giá
1 - 4
579đ
5 - 9
530đ
10 - 49
480đ
> 50
380đ
Số lượng
Giá
1 - 4
869đ
5 - 9
820đ
10 - 49
770đ
> 50
670đ
Số lượng
Giá
1 - 4
969đ
5 - 9
920đ
10 - 49
870đ
> 50
770đ
Số lượng
Giá
1 - 4
2.399đ
5 - 9
2.350đ
10 - 49
2.300đ
> 50
2.200đ
Số lượng
Giá
1 - 4
1.069đ
5 - 9
1.020đ
10 - 49
970đ
> 50
870đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tản nhiệt 28*28*6 -8 -11 -15 vàng, bạc, đen..

Mã SP: TCT.001639

Đơn giá : 2,600đ
5 : 2,550đ
10 : 2,500đ
50 : 2,400đ
Tản nhôm 11*11*5.5

Mã SP: TCT.001638

Đơn giá : 580đ
1 : 579đ
5 : 530đ
10 : 480đ
50 : 380đ
Tản nhôm 20*14*6

Mã SP: TCT.001633

Đơn giá : 580đ
1 : 579đ
5 : 530đ
10 : 480đ
50 : 380đ
Tản nhôm 20*15*10 có lỗ vít

Mã SP: TCT.001635

Đơn giá : 870đ
1 : 869đ
5 : 820đ
10 : 770đ
50 : 670đ
Tản nhôm 21*15*10 có chân hoặc không chân cắm

Mã SP: TCT.001632

Đơn giá : 970đ
1 : 969đ
5 : 920đ
10 : 870đ
50 : 770đ
Tản nhôm 25*24*16 có chân hoặc không chân

Mã SP: TCT.001634

Đơn giá : 2,400đ
1 : 2,399đ
5 : 2,350đ
10 : 2,300đ
50 : 2,200đ
Tản nhôm 8.8*8.8*5 bạc – đen.

Mã SP: TCT.001636

Đơn giá : 1,070đ
1 : 1,069đ
5 : 1,020đ
10 : 970đ
50 : 870đ