SI7021-A10-GMR DFN6

Số lượng
Giá
1 - 4
42.999đ
5 - 9
42.950đ
10 - 49
42.900đ
> 50
42.800đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến độ ẩm SI7021-A10-GMR DFN6

Mã SP: TCT.001626

Đơn giá : 43,000đ
1 : 42,999đ
5 : 42,950đ
10 : 42,900đ
50 : 42,800đ