SHTC3 DFN-4

Số lượng
Giá
1 - 4
21.999đ
5 - 9
21.950đ
10 - 49
21.900đ
> 50
21.800đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHTC3 DFN-4

Mã SP: TCT.001625

Đơn giá : 22,000đ
1 : 21,999đ
5 : 21,950đ
10 : 21,900đ
50 : 21,800đ