SHT31-DIS-B

Số lượng
Giá
1 - 4
58.499đ
5 - 9
58.450đ
10 - 49
58.400đ
> 50
58.300đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT31-DIS-B DFN-8

Mã SP: TCT.001623

Đơn giá : 58,500đ
1 : 58,499đ
5 : 58,450đ
10 : 58,400đ
50 : 58,300đ