SHT21 DFN-6

Số lượng
Giá
1 - 4
77.799đ
5 - 9
77.750đ
10 - 49
77.700đ
> 50
77.600đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT21 DFN-6

Mã SP: TCT.001627

Đơn giá : 77,800đ
1 : 77,799đ
5 : 77,750đ
10 : 77,700đ
50 : 77,600đ