MSP430F5418IPN

MSP430F5418IPN Thương hiệu TI

Đơn giá: 96.228đ

Số lượng
Giá
1 - 4
96.227đ
5 - 9
94.090đ
10 - 49
91.951đ
> 50
89.813đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MSP430F5418IPN Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001436

Đơn giá : 96,228đ
1 : 96,227đ
5 : 94,090đ
10 : 91,951đ
50 : 89,813đ
. . .