MSP430F415IPMR

MSP430F415IPMR Thương hiệu TI

Đơn giá: 33.048đ

Số lượng
Giá
1 - 4
33.047đ
5 - 9
32.314đ
10 - 49
31.579đ
> 50
30.845đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MSP430F415IPMR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001434

Đơn giá : 33,048đ
1 : 33,047đ
5 : 32,314đ
10 : 31,579đ
50 : 30,845đ
. . .