MSP430F169IPMR

MSP430F169IPMR Thương hiệu TI

Đơn giá: 116.640đ

Số lượng
Giá
1 - 4
116.639đ
5 - 9
114.048đ
10 - 49
111.456đ
> 50
108.864đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MSP430F169IPMR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001433

Đơn giá : 116,640đ
1 : 116,639đ
5 : 114,048đ
10 : 111,456đ
50 : 108,864đ
. . .