MEAS DFN-6 HTU21D

Số lượng
Giá
1 - 4
29.499đ
5 - 9
29.450đ
10 - 49
29.400đ
> 50
29.300đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm MEAS DFN-6 HTU21D

Mã SP: TCT.001624

Đơn giá : 29,500đ
1 : 29,499đ
5 : 29,450đ
10 : 29,400đ
50 : 29,300đ