LORA

SX1278 LORA

Đơn giá: 110.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
109.999đ
5 - 9
109.930đ
10 - 49
109.900đ
> 50
109.870đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
SX1278 LORA

Mã SP: TCT.001619

Đơn giá : 110,000đ
1 : 109,999đ
5 : 109,930đ
10 : 109,900đ
50 : 109,870đ