hồng ngoại

Số lượng
Giá
1 - 4
14.599đ
5 - 9
14.530đ
10 - 49
14.500đ
> 50
14.470đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module nhận hồng ngoại và remote

Mã SP: TCT.001615

Đơn giá : 14,600đ
1 : 14,599đ
5 : 14,530đ
10 : 14,500đ
50 : 14,470đ