GY21-Si7021

Số lượng
Giá
1 - 4
63.199đ
5 - 9
63.150đ
10 - 49
63.100đ
> 50
63.000đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm GY21-Si7021

Mã SP: TCT.001622

Đơn giá : 63,200đ
1 : 63,199đ
5 : 63,150đ
10 : 63,100đ
50 : 63,000đ