ESP-32OLED

Số lượng
Giá
1 - 4
481.999đ
5 - 9
481.930đ
10 - 49
481.900đ
> 50
481.870đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module phát triển Arduino SX1278, ESP-32OLED

Mã SP: TCT.001616

Đơn giá : 482,000đ
1 : 481,999đ
5 : 481,930đ
10 : 481,900đ
50 : 481,870đ