DFN-8

Số lượng
Giá
1 - 4
25.999đ
5 - 9
25.950đ
10 - 49
25.900đ
> 50
25.800đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DFN-8 SHT30-DIS

Mã SP: TCT.001621

Đơn giá : 26,000đ
1 : 25,999đ
5 : 25,950đ
10 : 25,900đ
50 : 25,800đ