DFN-6

Số lượng
Giá
1 - 4
28.999đ
5 - 9
28.950đ
10 - 49
28.900đ
> 50
28.800đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DFN-6 SHT20

Mã SP: TCT.001620

Đơn giá : 29,000đ
1 : 28,999đ
5 : 28,950đ
10 : 28,900đ
50 : 28,800đ