đế tản

Đế tản nhiệt led 1-5W

Đơn giá: 680đ

Số lượng
Giá
1 - 4
679đ
5 - 9
630đ
10 - 49
580đ
> 50
480đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Đế tản nhiệt led 1-5W

Mã SP: TCT.001637

Đơn giá : 680đ
1 : 679đ
5 : 630đ
10 : 580đ
50 : 480đ