CP2102

Module phát triển CP2102

Đơn giá: 117.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
116.999đ
5 - 9
116.930đ
10 - 49
116.900đ
> 50
116.870đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module phát triển CP2102

Mã SP: TCT.001617

Đơn giá : 117,000đ
1 : 116,999đ
5 : 116,930đ
10 : 116,900đ
50 : 116,870đ