Facebook

Tantalum

Tụ Tantalum 7343D 10V 330UF 10%

Đơn giá: 11.664đ

Số lượng
Giá
1 - 9
11.663đ
10 - 99
11.405đ
100 - 199
11.146đ
200 - 499
10.886đ
> 500
10.368đ
Tụ Tantalum 7343D 20V 100UF 10%

Đơn giá: 10.206đ

Số lượng
Giá
1 - 9
10.205đ
10 - 99
9.979đ
100 - 199
9.752đ
200 - 499
9.526đ
> 500
9.072đ
Tụ Tantalum 3216A 10V 10UF 10%

Đơn giá: 2.187đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.186đ
10 - 99
2.138đ
100 - 999
2.090đ
1000 - 2499
2.041đ
> 2500
1.944đ
Tụ Tantalum 3216A 10V 15UF 10%

Đơn giá: 2.819đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.756đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Tụ Tantalum 3216A 10V 22UF 10%

Đơn giá: 2.430đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.429đ
10 - 99
2.376đ
100 - 999
2.322đ
1000 - 2499
2.268đ
> 2500
2.160đ
Tụ Tantalum 3216A 16V 10UF 10%

Đơn giá: 2.090đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.089đ
10 - 99
2.044đ
100 - 999
1.997đ
1000 - 2499
1.951đ
> 2500
1.858đ
Tụ Tantalum 3216A 16V 2.2UF 10%

Đơn giá: 1.798đ

Số lượng
Giá
1 - 9
1.797đ
10 - 99
1.758đ
100 - 999
1.718đ
1000 - 2499
1.678đ
> 2500
1.598đ
Tụ Tantalum 3216A 16V 3,3UF 10%

Đơn giá: 2.916đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 999
2.786đ
1000 - 2499
2.722đ
> 2500
2.592đ
Tụ Tantalum 3216A 16V 4,7UF 10%

Đơn giá: 2.916đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 999
2.786đ
1000 - 2499
2.722đ
> 2500
2.592đ
Tụ Tantalum 3216A 16V 6.8UF 10%

Đơn giá: 2.333đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.332đ
10 - 99
2.281đ
100 - 999
2.229đ
1000 - 2499
2.177đ
> 2500
2.074đ
Tụ Tantalum 3216A 20V 4,7UF 10%

Đơn giá: 2.819đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.757đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Tụ Tantalum 3216A 25V 1UF 10%

Đơn giá: 2.187đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.186đ
10 - 99
2.138đ
100 - 999
2.090đ
1000 - 2499
2.041đ
> 2500
1.944đ
Tụ Tantalum 3216A 25V 2.2UF 10%

Đơn giá: 2.527đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.526đ
10 - 99
2.471đ
100 - 999
2.415đ
1000 - 2499
2.359đ
> 2500
2.246đ
Tụ Tantalum 3216A 25V 4,7UF 10%

Đơn giá: 2.916đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 999
2.786đ
1000 - 2499
2.722đ
> 2500
2.592đ
Tụ Tantalum 3216A 35V 1UF 10%

Đơn giá: 2.819đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.756đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Tantalum 7343D 10V 330UF 10%

Mã SP: TCT.001169

Đơn giá : 11,664đ
1 : 11,663đ
10 : 11,405đ
100 : 11,146đ
200 : 10,886đ
500 : 10,368đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 20V 100UF 10%

Mã SP: TCT.001173

Đơn giá : 10,206đ
1 : 10,205đ
10 : 9,979đ
100 : 9,752đ
200 : 9,526đ
500 : 9,072đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 10V 10UF 10%

Mã SP: TCT.001126

Đơn giá : 2,187đ
1 : 2,186đ
10 : 2,138đ
100 : 2,090đ
1000 : 2,041đ
2500 : 1,944đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 10V 15UF 10%

Mã SP: TCT.001127

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,756đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 10V 22UF 10%

Mã SP: TCT.001128

Đơn giá : 2,430đ
1 : 2,429đ
10 : 2,376đ
100 : 2,322đ
1000 : 2,268đ
2500 : 2,160đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 10UF 10%

Mã SP: TCT.001129

Đơn giá : 2,090đ
1 : 2,089đ
10 : 2,044đ
100 : 1,997đ
1000 : 1,951đ
2500 : 1,858đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 2.2UF 10%

Mã SP: TCT.001130

Đơn giá : 1,798đ
1 : 1,797đ
10 : 1,758đ
100 : 1,718đ
1000 : 1,678đ
2500 : 1,598đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 3,3UF 10%

Mã SP: TCT.001131

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
1000 : 2,722đ
2500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 4,7UF 10%

Mã SP: TCT.001132

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
1000 : 2,722đ
2500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 6.8UF 10%

Mã SP: TCT.001133

Đơn giá : 2,333đ
1 : 2,332đ
10 : 2,281đ
100 : 2,229đ
1000 : 2,177đ
2500 : 2,074đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 20V 4,7UF 10%

Mã SP: TCT.001134

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,757đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 1UF 10%

Mã SP: TCT.001135

Đơn giá : 2,187đ
1 : 2,186đ
10 : 2,138đ
100 : 2,090đ
1000 : 2,041đ
2500 : 1,944đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 2.2UF 10%

Mã SP: TCT.001136

Đơn giá : 2,527đ
1 : 2,526đ
10 : 2,471đ
100 : 2,415đ
1000 : 2,359đ
2500 : 2,246đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 4,7UF 10%

Mã SP: TCT.001137

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
1000 : 2,722đ
2500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 35V 1UF 10%

Mã SP: TCT.001140

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,756đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .