Facebook

3216A

Tụ Tantalum 3216A 10V 10UF 10%

Đơn giá: 2.187đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.186đ
10 - 99
2.138đ
100 - 999
2.090đ
1000 - 2499
2.041đ
> 2500
1.944đ
Tụ Tantalum 3216A 10V 15UF 10%

Đơn giá: 2.819đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.756đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Tụ Tantalum 3216A 10V 22UF 10%

Đơn giá: 2.430đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.429đ
10 - 99
2.376đ
100 - 999
2.322đ
1000 - 2499
2.268đ
> 2500
2.160đ
Tụ Tantalum 3216A 16V 10UF 10%

Đơn giá: 2.090đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.089đ
10 - 99
2.044đ
100 - 999
1.997đ
1000 - 2499
1.951đ
> 2500
1.858đ
Tụ Tantalum 3216A 16V 2.2UF 10%

Đơn giá: 1.798đ

Số lượng
Giá
1 - 9
1.797đ
10 - 99
1.758đ
100 - 999
1.718đ
1000 - 2499
1.678đ
> 2500
1.598đ
Tụ Tantalum 3216A 16V 3,3UF 10%

Đơn giá: 2.916đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 999
2.786đ
1000 - 2499
2.722đ
> 2500
2.592đ
Tụ Tantalum 3216A 16V 4,7UF 10%

Đơn giá: 2.916đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 999
2.786đ
1000 - 2499
2.722đ
> 2500
2.592đ
Tụ Tantalum 3216A 16V 6.8UF 10%

Đơn giá: 2.333đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.332đ
10 - 99
2.281đ
100 - 999
2.229đ
1000 - 2499
2.177đ
> 2500
2.074đ
Tụ Tantalum 3216A 20V 4,7UF 10%

Đơn giá: 2.819đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.757đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Tụ Tantalum 3216A 25V 1UF 10%

Đơn giá: 2.187đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.186đ
10 - 99
2.138đ
100 - 999
2.090đ
1000 - 2499
2.041đ
> 2500
1.944đ
Tụ Tantalum 3216A 25V 2.2UF 10%

Đơn giá: 2.527đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.526đ
10 - 99
2.471đ
100 - 999
2.415đ
1000 - 2499
2.359đ
> 2500
2.246đ
Tụ Tantalum 3216A 25V 4,7UF 10%

Đơn giá: 2.916đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 999
2.786đ
1000 - 2499
2.722đ
> 2500
2.592đ
Tụ Tantalum 3216A 35V 1UF 10%

Đơn giá: 2.819đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.756đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Tụ Tantalum 3216A 35V 220NF 10%

Đơn giá: 2.916đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.858đ
100 - 999
2.799đ
1000 - 2499
2.741đ
> 2500
2.624đ
Tụ Tantalum 3216A 35V 330NF 10%

Đơn giá: 2.722đ

Số lượng
Giá
1 - 9
2.721đ
10 - 99
2.662đ
100 - 999
2.601đ
1000 - 2499
2.541đ
> 2500
2.420đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Tantalum 3216A 10V 10UF 10%

Mã SP: TCT.001126

Đơn giá : 2,187đ
1 : 2,186đ
10 : 2,138đ
100 : 2,090đ
1000 : 2,041đ
2500 : 1,944đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 10V 15UF 10%

Mã SP: TCT.001127

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,756đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 10V 22UF 10%

Mã SP: TCT.001128

Đơn giá : 2,430đ
1 : 2,429đ
10 : 2,376đ
100 : 2,322đ
1000 : 2,268đ
2500 : 2,160đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 10UF 10%

Mã SP: TCT.001129

Đơn giá : 2,090đ
1 : 2,089đ
10 : 2,044đ
100 : 1,997đ
1000 : 1,951đ
2500 : 1,858đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 2.2UF 10%

Mã SP: TCT.001130

Đơn giá : 1,798đ
1 : 1,797đ
10 : 1,758đ
100 : 1,718đ
1000 : 1,678đ
2500 : 1,598đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 3,3UF 10%

Mã SP: TCT.001131

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
1000 : 2,722đ
2500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 4,7UF 10%

Mã SP: TCT.001132

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
1000 : 2,722đ
2500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 6.8UF 10%

Mã SP: TCT.001133

Đơn giá : 2,333đ
1 : 2,332đ
10 : 2,281đ
100 : 2,229đ
1000 : 2,177đ
2500 : 2,074đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 20V 4,7UF 10%

Mã SP: TCT.001134

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,757đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 1UF 10%

Mã SP: TCT.001135

Đơn giá : 2,187đ
1 : 2,186đ
10 : 2,138đ
100 : 2,090đ
1000 : 2,041đ
2500 : 1,944đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 2.2UF 10%

Mã SP: TCT.001136

Đơn giá : 2,527đ
1 : 2,526đ
10 : 2,471đ
100 : 2,415đ
1000 : 2,359đ
2500 : 2,246đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 4,7UF 10%

Mã SP: TCT.001137

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
1000 : 2,722đ
2500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 35V 1UF 10%

Mã SP: TCT.001140

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,756đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 35V 220NF 10%

Mã SP: TCT.001138

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,858đ
100 : 2,799đ
1000 : 2,741đ
2500 : 2,624đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 35V 330NF 10%

Mã SP: TCT.001139

Đơn giá : 2,722đ
1 : 2,721đ
10 : 2,662đ
100 : 2,601đ
1000 : 2,541đ
2500 : 2,420đ
. . .