Facebook

Tụ hóa

Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
214.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
124.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
197.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
132.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
294.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
339.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
164.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
249.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
102.999đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 1000uF 16V 8*16mm Jwco( 500pcs/gói)

Mã SP: TCT.001025

Tụ hóa 1000uF 16V 8*16mm Jwco Liên kết tham khảo cho 1000uF 16V 8*16mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện dung: 1000uF. kích thước: 8*16mm. thương hiệu:Jwco. quy cách đóng gói: 500pcs/ gói. nhiệt độ: 105độ Khái niệm: Tụ điện là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt. Các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng điện lượng nhưng trái dấu. Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều. Sự tích luỹ điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều. Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc quy. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc quy có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra electron – nó …

Đơn giá : 215,000đ
1 : 214,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 100UF 16V 5*11mm Jwco( 1000pcs/gói)

Mã SP: TCT.001030

Tụ hóa 100UF 16V 5*11mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 100UF 16V 5*11mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện dung: 100uF. kích thước: 5*11mm. thương hiệu:Jwco. quy cách đóng gói: 500pcs/ gói. nhiệt độ: 105độ Khái niệm: Tụ điện là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt. Các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng điện lượng nhưng trái dấu. Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều. Sự tích luỹ điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều. Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc quy. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc quy có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra …

Đơn giá : 125,000đ
1 : 124,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 100uF 63V 8*12mm Jwco( 500pcs/gói)

Mã SP: TCT.001026

Tụ hóa 100uF 63V 8*12mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 100uF 63V 8*12mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện dung: 100uF. kích thước: 8*12mm. thương hiệu:Jwco. quy cách đóng gói: 500pcs/ gói. nhiệt độ: 105độ Khái niệm: Tụ điện là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt. Các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng điện lượng nhưng trái dấu. Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều. Sự tích luỹ điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều. Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc quy. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc quy có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra …

Đơn giá : 198,000đ
1 : 197,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 220UF 35V 8*12mm Jwco (500pcs/gói)

Mã SP: TCT.001022

Tụ hóa 220UF 35V 8*12mm Jwco Liên kết tham khảo cho 220UF 35V 8*12mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện dung: 220uF. kích thước: 8*12mm. thương hiệu:Jwco. quy cách đóng gói: 500pcs/ gói. nhiệt độ: 105độ Khái niệm: Tụ điện là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt. Các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng điện lượng nhưng trái dấu. Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều. Sự tích luỹ điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều. Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc quy. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc quy có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra electron – nó …

Đơn giá : 133,000đ
1 : 132,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco( 100pcs/gói)

Mã SP: TCT.001027

Tụ hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện dung: 3300uF. kích thước: 16*30mm. thương hiệu:Jwco. quy cách đóng gói: 100pcs/ gói. nhiệt độ: 105độ Khái niệm: Tụ điện là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt. Các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng điện lượng nhưng trái dấu. Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều. Sự tích luỹ điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều. Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc quy. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc quy có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra …

Đơn giá : 295,000đ
1 : 294,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 4700uF 63V 22*​​40mm Jwco( 30pcs/gói)

Mã SP: TCT.001028

Tụ hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện dung: 3300uF. kích thước: 16*30mm. thương hiệu:Jwco. quy cách đóng gói: 100pcs/ gói. nhiệt độ: 105độ Khái niệm: Tụ điện là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt. Các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng điện lượng nhưng trái dấu. Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều. Sự tích luỹ điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều. Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc quy. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc quy có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra …

Đơn giá : 340,000đ
1 : 339,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 470UF 25V 8*14mm Jwco( 500pcs/gói)

Mã SP: TCT.001029

Tụ hóa 470UF 25V 8*14mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 470UF 25V 8*14mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện dung: 470uF. kích thước: 16*14mm. thương hiệu:Jwco. quy cách đóng gói: 500pcs/ gói. nhiệt độ: 105độ Khái niệm: Tụ điện là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt. Các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng điện lượng nhưng trái dấu. Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều. Sự tích luỹ điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều. Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc quy. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc quy có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra …

Đơn giá : 165,000đ
1 : 164,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 470UF 50V 10*20mm Jwco (300pcs/gói)

Mã SP: TCT.001023

Tụ hóa 470UF 50V 10*20mm Jwco Liên kết tham khảo cho 470UF 50V 10*20mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện dung: 470uF. kích thước: 10*20mm. thương hiệu:Jwco. quy cách đóng gói: 300pcs/ gói. nhiệt độ: 105độ Khái niệm: Tụ điện là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt. Các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng điện lượng nhưng trái dấu. Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều. Sự tích luỹ điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều. Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc quy. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc quy có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra electron – …

Đơn giá : 250,000đ
1 : 249,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 47UF 16V 4*7mm Jwco( 1000pcs/gói)

Mã SP: TCT.001024

Tụ hóa 47UF 16V 4*7mm Jwco Liên kết tham khảo cho 47UF 16V 4*7mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện dung: 47uF. kích thước: 4*7mm. thương hiệu:Jwco. quy cách đóng gói: 1000pcs/ gói. nhiệt độ: 105độ Khái niệm: Tụ điện là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt. Các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng điện lượng nhưng trái dấu. Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều. Sự tích luỹ điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều. Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc quy. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc quy có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra electron – nó …

Đơn giá : 103,000đ
1 : 102,999đ
. . .