Facebook

Bluetooth - Wifi - Zigbee

Module ESP-12S

Đơn giá: 44.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
43.999đ
5 - 9
43.849đ
10 - 49
43.698đ
> 50
43.546đ
Module ESP32-S

Đơn giá: 64.200đ

Số lượng
Giá
1 - 4
64.199đ
5 - 9
64.049đ
10 - 49
63.898đ
> 50
63.746đ
Module ESP8266 USB

Đơn giá: 32.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
31.999đ
5 - 9
31.849đ
10 - 49
31.698đ
> 50
31.546đ
Module giải mã PT2272

Đơn giá: 17.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
16.999đ
5 - 9
16.849đ
10 - 49
16.698đ
> 50
16.546đ
Module GT-24 NRF24L01

Đơn giá: 43.800đ

Số lượng
Giá
1 - 4
43.799đ
5 - 9
43.649đ
10 - 49
43.498đ
> 50
43.346đ
Số lượng
Giá
1 - 4
33.599đ
5 - 9
33.449đ
10 - 49
33.298đ
> 50
33.146đ
Số lượng
Giá
1 - 4
159.999đ
5 - 9
159.849đ
10 - 49
159.698đ
> 50
159.546đ
Số lượng
Giá
1 - 4
121.499đ
5 - 9
121.349đ
10 - 49
121.198đ
> 50
121.046đ
Module NRF24L01

Đơn giá: 23.400đ

Số lượng
Giá
1 - 4
23.399đ
5 - 9
23.249đ
10 - 49
23.098đ
> 50
22.946đ
Module NRF24L01 siêu nhỏ

Đơn giá: 15.100đ

Số lượng
Giá
1 - 4
15.099đ
5 - 9
14.949đ
10 - 49
14.798đ
> 50
14.646đ
Module sạc không dây A11

Đơn giá: 20.500đ

Số lượng
Giá
1 - 4
20.499đ
5 - 9
20.349đ
10 - 49
20.198đ
> 50
20.046đ
Số lượng
Giá
1 - 4
41.499đ
5 - 9
41.349đ
10 - 49
41.198đ
> 50
41.046đ
Module thu phát nRF24L01P

Đơn giá: 107.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
106.999đ
5 - 9
106.849đ
10 - 49
106.698đ
> 50
106.546đ
Số lượng
Giá
1 - 4
104.999đ
5 - 9
104.849đ
10 - 49
104.698đ
> 50
104.546đ
Số lượng
Giá
1 - 4
104.999đ
5 - 9
104.849đ
10 - 49
104.698đ
> 50
104.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module ESP-12S

Mã SP: TCT.001574

Đơn giá : 44,000đ
1 : 43,999đ
5 : 43,849đ
10 : 43,698đ
50 : 43,546đ
.
Module ESP32-S

Mã SP: TCT.001575

Đơn giá : 64,200đ
1 : 64,199đ
5 : 64,049đ
10 : 63,898đ
50 : 63,746đ
.
Module ESP8266 USB

Mã SP: TCT.001576

Đơn giá : 32,000đ
1 : 31,999đ
5 : 31,849đ
10 : 31,698đ
50 : 31,546đ
.
Module giải mã PT2272

Mã SP: TCT.001578

Đơn giá : 17,000đ
1 : 16,999đ
5 : 16,849đ
10 : 16,698đ
50 : 16,546đ
.
Module GT-24 NRF24L01

Mã SP: TCT.001584

Đơn giá : 43,800đ
1 : 43,799đ
5 : 43,649đ
10 : 43,498đ
50 : 43,346đ
.
Module khuyếch đại giải mã nhạc mp3

Mã SP: TCT.001577

Đơn giá : 33,600đ
1 : 33,599đ
5 : 33,449đ
10 : 33,298đ
50 : 33,146đ
.
Module máy ảnh không dây ESP32-CAM

Mã SP: TCT.001579

Đơn giá : 160,000đ
1 : 159,999đ
5 : 159,849đ
10 : 159,698đ
50 : 159,546đ
.
Module Module cấp nguồn không dây

Mã SP: TCT.001571

Đơn giá : 121,500đ
1 : 121,499đ
5 : 121,349đ
10 : 121,198đ
50 : 121,046đ
.
Module NRF24L01

Mã SP: TCT.001581

Đơn giá : 23,400đ
1 : 23,399đ
5 : 23,249đ
10 : 23,098đ
50 : 22,946đ
.
Module NRF24L01 siêu nhỏ

Mã SP: TCT.001580

Đơn giá : 15,100đ
1 : 15,099đ
5 : 14,949đ
10 : 14,798đ
50 : 14,646đ
.
Module sạc không dây A11

Mã SP: TCT.001582

Đơn giá : 20,500đ
1 : 20,499đ
5 : 20,349đ
10 : 20,198đ
50 : 20,046đ
.
Module thu phát nhạc bluetooth 4.2

Mã SP: TCT.001583

Đơn giá : 41,500đ
1 : 41,499đ
5 : 41,349đ
10 : 41,198đ
50 : 41,046đ
.
Module thu phát nRF24L01P

Mã SP: TCT.001585

Đơn giá : 107,000đ
1 : 106,999đ
5 : 106,849đ
10 : 106,698đ
50 : 106,546đ
.
Module truyền dẫn bluetooth HC-05

Mã SP: TCT.001586

Đơn giá : 105,000đ
1 : 104,999đ
5 : 104,849đ
10 : 104,698đ
50 : 104,546đ
.
Module truyền dẫn bluetooth HC-06

Mã SP: TCT.001587

Đơn giá : 105,000đ
1 : 104,999đ
5 : 104,849đ
10 : 104,698đ
50 : 104,546đ
.